alkoholbehandling

Alkoholbehandling - når misbruget er gået for vidt

Alkoholbehandling - når misbruget er gået for vidt

Er du alkoholiker? De færreste vil svare bekræftende på dette spørgsmål – heller ikke selv om vedkommende rent faktisk har et alkohol problem. Det ligger nemlig i misbrugets natur, at man som alkoholiker eller anden form for misbruger har meget svært ved at indrømme sit problem. Også over for sig selv.

Der er ingen, som bliver misbrugere med vilje. Et afhængigheds relateret misbrug skyldes som regel dybere liggende faktorer, og misbruget opstår som en følge af at man alt for længe har brugt eksempelvis alkohol som en flugtvej fra virkeligheden. Dette betyder, at man som regel går og tumler med store problemer i forvejen – og så har man ikke lyst til at tilføje alkoholisme eller anden form for misbrug oven i. Rent mentalt vil man simpelt hen blokere for denne erkendelse. Og så bliver det vanskeligt for de pårørende at overtale den misbrugsramte til at lægge sit liv om, eventuelt med professionel hjælp.

Få støtte til at hjælpe en alkoholiseret pårørende

Det er her, det går hen og bliver kritisk. For når misbruget først har nået et stadie, hvor den misbrugsramte ikke længere kan nås ved logisk argumentation, kræves der rent faktisk professionel hjælp for at komme ud af det. Det er meget vigtigt, at du og andre pårørende holder fast i jeres beslutning om at hjælpe jeres alkoholiserede nærmeste, også selv om det er svært.

I kan for eksempel få assistance til forløbet hos Behandlingscenter Stien – et dansk misbrugscenter med speciale inden for behandling af alkoholikere. Behandlingscenter Stien har mange års erfaring med at motivere alkoholikere til at gå i behandling, og kan således hjælpe jer med såvel den svære konfrontation som med tilrettelæggelsen af et efterfølgende behandlingsforløb.

Du kan kontakte de dygtige og kompetente misbrugskonsulenter hos Behandlingscenter Stien via centerets hjemmeside behandlingscenter-stien.dk, hvor du også kan læse mere om alkoholbehandling.