alternativ behandler

Få hjælp og vejledning hos alternativ behandler

Få hjælp og vejledning hos alternativ behandler

Mange år os går rundt med uforklarlige smerter og en uforklarlig følelse af sorg eller melankoli i hverdagen. Disse følelser og emotioner kan ofte skyldes ubalancer i vort sjælelige system, og er ikke nødvendigvis forbundet til noget legemligt. I mange tilfælde vil medicinering udelukkende fungere som ren og skær symptom behandling – og derfor må der andre kræfter på banen.

Hvordan kan en alternativ behandler hjælpe mig?

Hvis du er usikker på om din følelse af angst, ubalance eller uforklarlige nedtrykthed hidrører fra noget kropsligt, noget psykisk, noget sjæleligt eller noget spirituelt, er det en god idé at søge at komme hele vejen rundt. En alternativ behandler vil i denne forbindelse kunne hjælpe dig med at finde årsager i den åndelige og sjælelige verden.

Når du vælger at bruge en alternativ behandler som en del af din rejse imod øget balance i dit liv vil han eller hun kunne fungere som navigatør på den åndelige del af denne rejse. Det kan for eksempel være som guide i forbindelse med en regression til et tidligere liv, eller som din kontakt mellem denne verden og den åndelige sfære.

Hvor finder jeg en dygtig alternativ behandler i Slagelse?

I nærheden af Slagelse og Skælskør finder du Esteria, som er ejet og drevet af clairvoyant og hypnoterapeut Torsten Nielsen. Hos Torsten Nielsen kan du få hjælp til opklaring af eksistentielle spørgsmål af sjælelig og åndelig karakter.

Torsten Nielsen har igennem mange år beskæftiget sig med blandt andet regression gennem hypnose, afdøde kontakt og hus rensninger. Torsten Nielsen yder seriøs rådgivning igennem clairvoyance sessioner enten face to face eller over telefon eller mail. Du kan altid regne med en indlevende og empatisk behandling hos Torsten Nielsen – og så er Torsten Nielsen som alternativ behandler selvfølgelig underlagt fuld tavshedspligt.

Du kan læse mere om Esteria og Torsten Nielsen på Esteria.dk