kropsterapi århus

Hvorfor skal jeg vælge kropsterapi?

Hvorfor skal jeg vælge kropsterapi?

Du skal vælge kropsterapi, hvis du føler, at du ikke når tilstrækkeligt i dybden med psykoterapi alene. Oplever du for eksempel spændinger i kroppen i forskellige situationer – for eksempel lige inden du skal sove, eller når du skal udføre bestemte handlinger – er der meget, der tyder på at din krop prøver at komme i kontakt med dig.

Dette kan skyldes, at oplevelser og følelser, som har en fysisk forankring i dig, prøver at komme til udtryk. Med kropsterapi kan du lære hvordan du lytter til din krop, og du kan lære at forstå hvad det er den prøver at fortælle dig på sit eget sprog.

Hvad kan jeg opnå med kropsterapi?

Hvis du beslutter dig for et forløb med kropsterapi – eventuelt i forbindelse med stress behandling eller anden terapi – kan du forvente at opnå en højere grad af kontakt til din krop. Du kan opnå en øget opmærksomhed på din krops signaler, og en forbedret evne til at læse, afkode og tolke dem.

Du får en højere grad af krops bevidsthed og et bedre forhold til din krop og til dit fysiske udtryk. Og så lærer du at betragte din krop som andet og mere end blot et redskab. Din krop er en naturlig del af din samlede højere bevidsthed, og du vil gennem terapien når frem til en erkendelse af denne helhed med krop, sjæl, sind, følelse og kognition.

Hvordan foregår en kropsterapi session?

En kropsterapeut vil altid tage udgangspunkt i dine individuelle problematikker, ganske som en psykoterapeut. Din kropsterapeut vil have sit fokus på dine kropslige følelser omkring visse emner, og i høj grad iagttage dine fysiske reaktioner når talen falder på disse. Her ud fra vil din kropsterapeut kunne arbejde i dybden med dine mentale problematikker, med kroppen som indgang til dit underbevidste sind.

Bestil tid til kropsterapi i århus på lisbethdegn.dk.