alkoholbehandling

Kom afhængighed og misbrug til livs med en alkoholbehandling

Kom afhængighed og misbrug til livs med en alkoholbehandling

Når et forbrug af alkohol går hen og bliver problematisk kan det være nødvendigt at opsøge professionel hjælp. Og i den forbindelse kan du med fordel vælge en grundig alkoholbehandling.

Hvori består en effektiv alkoholbehandling?

For at en alkoholbehandling skal have længere varende virkninger er det vigtigt at den bliver udført på grundig og gennemtænkt vis. Hvert enkelt behandlings forløb skal tilrettelægges til det enkelte individ således at terapien tilpasses individets problemer og den bagage vedkommende bærer med sig.

Det er nødvendigt at inddrage den misbrugsramtes livsverden i behandlingen, både på grund af dennes betydning for vedkommendes nuværende tilstand og fordi et godt og stabilt bagland er nødvendigt for at kunne vedligeholde ædrueligheden efter endt behandlings forløb.

Derfor vil en effektiv alkoholbehandling ledsages af terapi for eventuel ægtefælle og børn. På den måde vil familien kunne fungere som fundament og støttepiller for den misbrugsramte når han eller hun skal i gang med at bygge sit liv op på ny. Samtidig kan et familie forløb kunne styrke sammenhængskraften og sammenholdet de enkelte familiemedlemmer imellem, og måske endda bryde den onde cirkel.

Som ekstra bonus vil familien kunne lære om misbrugets og afhængighedens anatomi. På den måde vil fremtidigt misbrug hos dine børn kunne forebygges gennem viden og oplysning. Og så vil I sammen kunne skabe en tilværelse uden stoffer, alkohol og andre afhængigheds skabende elementer.

Hvor i Danmark tilbydes professionel alkoholbehandling?

Hvis du er på udkig efter et behandlingscenter som tilbyder alkoholbehandling i Danmark kan du med fordel vælge Behandlingscenter Stien.

På Behandlingscenter Stien vil du blive tilbudt indlogering i forbindelse med afrusning og det efterfølgende behandlings forløb. Behandlingscenter Stien benytter den anerkendte behandlings metode Minnesota kuren – en metode som igennem flere årtier har været anvendt til behandling af misbrug og afhængighed.

Du kan læse mere om Behandlingscenter Stien og Minnesota kuren på behandlingscenter-stien.dk