kostvejleder

Hvem er kostvejleder Frede Damgaard?

Hvem er kostvejleder Frede Damgaard?

Frede Damgaard er uddannet DET DET Ernæringsterapeut. Der ud over har Frede Damgaard flere tillægs uddannelser så som Biopat/ Naturopath samt phytoterapeut / urteterapeut, hvilket giver et alsidigt perspektiv på ernæring og kost. Frede Damgaard har siden 1974 beskæftiget sig på fuld tid med alternativ behandling – med særligt fokus på kostens betydning for menneskets generelle sundhed, helbred og velbefindende.

Dertil kommer, at Frede Damgaard bruger meget af sin tid på undervisning og foredrags aktiviteter, samtidig med at han stedse udvider sin horisont inden for området. Du er, med andre ord, i sikre og professionelle hænder, når du vælger at overlade udfærdigelsen af din fremtidige kost og ernærings plan til Frede Damgaard.

Hvad kan kostvejleder Frede Damgaard tilbyde?

Når du henvender dig til Frede Damgaard med henblik på kostvejledning, vil du først blive udredt grundigt, således at Frede Damgaard kan få et indblik i din generelle helbreds tilstand. Al vejledning foregår på individuel basis – ingen one size fits all løsninger hos Frede Damgaard, som sætter en ære i at gøre arbejdet grundigt og med udgangspunkt i dine individuelle behov.

Formålet med udfærdigelse af en kostplan er at udbedre diverse ubalancer og dysfunktioner – og her kan Frede Damgaard hjælpe med dårligdomme så som PCOS, PMS, overgangsalders problemer, insulin resistens eller metabolsk syndrome, stofskiftelidelser, diarré, forstoppelse, irriteret tyktarm,oppustethed, autoimmune sygdomme og allergi, infektioner, knogleskørhed, gigt, forhøjet kolesterol tal, forhøjet blodtryk, akne, eksem, psoriasis og mange andre dårligdomme samt selvfølgelig vægttab.

Frede Damgaard benytter sig af det, der kaldes komplementær behandling. Denne behandlingsform styrker livskraften og giver mere energi, idet der gennem kosten føres ekstra ressourcer til kroppens eget system. Står du således med et af de oven for nævnte problemer tæt inde på livet, kan du med fordel henvende dig til Frede Damgaard og få lagt en kostplan.

Du kan læse mere om kostvejledning på https://www.frededamgaard.dk/