psykolog

Lad en dygtig psykolog hjælpe dig ud af din krise

Lad en dygtig psykolog hjælpe dig ud af din krise

Leder du efter en dygtig psykolog på Frederiksberg som kan hjælpe dig når tilværelsen strammer lidt for meget? Så kan du med fordel opsøge autoriseret psykolog Lars Bjarnø som har speciale inden for metakognitiv terapi og eksistentiel terapi.

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi repræsenterer en af de nyeste udviklinger inden for samtale baseret terapi. Hvor kognitiv terapi har til formål at ændre indholdet af dine negative følelser for der igennem at give dig et mere positivt mindset, anerkender metakognitiv terapi de negative følelsers og tankers eksistens.

Hoved fokus for metakognitiv terapi er at hjælpe dig til at forstå hvorledes du reagerer på disse tanker og følelser og samtidig lære at leve med dem uden at modarbejde dem. På den måde får de mindre opmærksomhed, og du undgår at havne i uhensigtsmæssige handlemønstre som blot forværrer din tilstand.

Metakognitiv terapi er så at sige et redskab til at hjælpe dig med at komme videre og ikke hænge fast.

Hvad er eksistentiel terapi?

Inden for den eksistentielle metodik er der fokus på den måde hvorpå vi skaber mening i tilværelsen. Befinder du dig i en eksistentiel krise kan det godt til tider være meget svært at få øje på meningen og formålet med det hele. Og det kan være endog særdeles vanskeligt selv at skulle skabe denne mening.

Med eksistentiel terapi hos en dygtig psykolog kan du få hjælp til at anskue din situation lidt fra oven, eller fra et andet perspektiv. Din psykolog vil fungere som terapeut, coach og sparring partner på én og samme tid.

I eksistentiel terapi vil hele din livsverden blive inddraget i processen. Og du vil lære at se nye muligheder for handling som kan hjælpe dig på vej til mestring af din egen tilværelse.

Du kan læse mere om psykolog Lars Bjarnø på larsbjarno.dk