psykolog

Psykolog hjælp til samspils ramte familier

Psykolog hjælp til samspils ramte familier

Måske har du hørt om familieterapi og børne- og unge psykologi, men hvad dækker disse områder egentlig over – og hvem kan have behov for denne form for terapi?

Støtte i forbindelse med familiestiftelse

For de fleste er det at være vordende forældre en glædelig tid – og det burde tiden efter fødslen og i den følgende barsels periode også være. Men for mange rusker det at blive far eller mor op i mange uforløste traumer fra egen barndom, og det er ikke ukendt, at far såvel som mor kan komme til at lide af fødsels depression eller udbrændthed i forbindelse med forældreskabet.

Samtidig oplever mange familier, at familiens sammenhængskraft belastes af uheldige dynamikker, som opstår i hælene på en diagnose hos et af familiens medlemmer. Et barn med ADD, ADHD, Aspergers eller autisme kræver nemlig megen opmærksomhed fra forældrene, hvilket kan belaste forholdet til – og mellem – andre medlemmer af familien. Mange familier oplever således svære og alvorlige udfordringer og kriser i det følelsesmæssige samspil mellem forældrene og mellem forældre og børn – kriser, som kan synes aldeles uovervindelige. Og så er det en god idé at opsøge professionel hjælp.

Hos autoriseret psykolog Jens Henrik Thormann kan I som familie få børnepsykologisk og familiepsykologisk rådgivning, som kan hjælpe jer med at finde det fælles fodslag, og få familien på ret køl. Jens Henrik Thormann tilbyder hjælp og rådgivning til familier, hvor et eller flere af børnene har fået stillet en børne psykiatrisk diagnose, eller hvor børnene lider af adfærds forstyrrelser eller indlærings vanskeligheder. Som familie behandles I som en enhed og – hvor der er behov for det – som enkelte individer. Formålet med familieterapi er altid at skabe de optimale rammer omkring familien, så den kan fungere optimalt, uagtet årsagen til familiens problemer.

Du kan læse mere om familieterapi på http://www.psykologpraksis-odense.dk/